Diğer
 
Hava Taşıtları Tekne (Gövde) Sigortaları

Bu ürün ile yurt içinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararları teminat altına almaktadır.


  
 
Hava Taşıtları - Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları

Bu ürün ile hava taşıtının işletilmesinden ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesinden kaynaklanan ve işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararlara karşı teminat sağlamaktadır.


  
 
Yolcu Sorumluluk Sigortaları

Bu ürün , uçakta bulunan biletli yolcuların bir kaza sonucunda uğrayacakları ölümlü ve ölümsüz bedensel zararlarını sigortalının yasal sorumlulukları çerçevesinde teminat altına alır .


  
 
Yük ve Posta Sorumluluk Sigortası

Bu ürün ile sigorta ile uçak işleticisinin uçak ile taşınan mallar üzerindeki yasal sorumluluğunu kapsama altına alınır.


  
 
Pilotlar İçin Lisans Kaybı

Bu ürün , sigorta başlangıcında lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilotun, sigorta süresi içinde bedensel bir yaralanma ya da bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz duruma gelmesini ya da yitirmesi riskini teminat altına almaktadır.


  
 

Tamamlayıcı Sağlık
Bes / Hayat
Sağlık
Kasko / Trafik
İş Yeri Yangın
Konut
Nakliyat
Diğer
Tamamlayıcı Sağlık
Konut
Sağlık
Kasko / Trafik
İş Yeri Yangın
Nakliyat
Bes / Hayat
Diğer