Tamamlayıcı Sağlık

Hemen hemen her gün duyduğumuz TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI nedir, faydalı mıdır, yaptırmalı mıyız ve en önemlisi NE KADAR ÖDERİZ ?

Kısaca anlatmaya çalışalım.

Temel düzeyde zorunlu sağlık hizmetleri tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmalı ve bu hizmetin adresi, devlet hastaneleri ile diğer kamu sağlık kuruluşları olmalıdır. Burada herkes hem fikir ancak, bununla birlikte özel sağlık kuruluşlarından hizmet almak isteyen vatandaşlara da, gönüllü olarak ödeyecekleri katkı paylarıyla alternatif çözümler sunulabilmelidir. 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) burada devreye girerek, özel hastaneden hizmet alan hastanın SGK’ nın ödediği miktardan sonra kalan fark ücretini üstlenecektir. Hastanın cebinden ise tedavi masrafları için hiç bir fark ücreti çıkmayacaktır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; SGK’ nın ödediği pay düştükten sonra, geri kalan fark ücretini ödemeyi taahhüt eden ve primlerini kendileri ödemek şartıyla, her isteyen vatandaşın edinebileceği bir sigorta sistemidir. Böylesi bir çözüm, SGK' nın üzerindeki harcama baskısını azaltacak, vatandaşların daha kaliteli ve kişiye özel hizmet almasını sağlayacak, hekimler için daha geniş bir hasta tabanı yaratacak ve özel sigorta sisteminin tabana yayılmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak, sağlık sistemini her yönden rahatlatacağı düşünülmektedir. 
Maddi gücü olan vatandaşların, TSS aracılığı ile sağlık sistemine dolaylı katkıları temelde yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımıza bedelsiz hizmet sunulmasının önünü açacak ve bu hizmeti sürdürülebilir kılacaktır. Ayrıca TSS sayesinde, devlet hastanelerinin yükü azalacak, sosyal devlet, bedelsiz hizmet vermekle yükümlü olduğu yoksul ve dar gelirli kesime, daha kaliteli ve kabul edilebilir bir hizmet sunabilecektir. Bu sayede, 3-5 dakikada bir verilen muayene randevuları, dünya sağlık örgütünün önerdiği 20 dakikalık süreye, kabul edilebilir bir oranda yaklaşacaktır.
Tamamlayıcı Sağlık
Bes / Hayat
Sağlık
Kasko / Trafik
İş Yeri Yangın
Konut
Nakliyat
Diğer
Tamamlayıcı Sağlık
Konut
Sağlık
Kasko / Trafik
İş Yeri Yangın
Nakliyat
Bes / Hayat
Diğer