İşyeri Yangın

Farklı sektörlere göre hazırlanmış sektörel paket sigortalarını Vanda Sigorta’da bulabilirsiniz. İşyerlerinin sektörel bazda farklılaşan ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturduğumuz sektörel paket sigortası ürünlerimiz ile işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir poliçe ile karşılıyoruz. Sektörel bazda oluşturulmuş sigorta poliçelerimiz ile hizmetinizdeyiz.

Neden İşyeri Sigortası Yaptırmalıyız ?

Ülkemizde KOBİ ve işyerleri için sigorta güvencesi­ yaşamsal öneme sahiptir. Bu işletmeler, piyasadaki olumsuz gelişmeler ve ekono­mik krizlerin yanısıra çeşitli afetler, beklenmeyen olaylar, ha­sarlar ve kazalar karşısında da varlıklarını yine çok hızlı ve kolayca yitirebilmektedir­ler. Bu nedenle, işyerleriniz için sigorta güvencesi, iç ve dış piyasada etkin ve güçlü bir şekilde yer almanızın temel dayanakların­dan biridir.

 

 

 

 

İşyeri Sigortası Kapsamına Hangi Teminatları Dahil Edebiliriz ?

  • Makine Kırılması Teminatı
  • Elektronik Cihaz Teminatı
  • İşveren Mali Mesuliyet
  • 3.Şahıs Sorumluluk
  • Taşınan Para
  • Emniyeti Suistimal
  • Komşuluk Mali ve Kiracı Mali Sorumluluk (Yangın Mali Sorumluluk)
  • Cam Kırılması
  • Hukuksal Koruma
  • Ferdi Kaza

 

*Sektörel işyeri paket poliçelerinde ek teminatlar , sektör türüne göre değişmektedir. Örneğin ; Eczane Paket , Otel Paket , Akaryakıt İstasyon Paket , Restaurant & Kafeterya Paket v.b.

Makine Kırılması Sigortası

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir. Bu ürün sizi bu risklere karşı güvence altına alıyoruz.

Elektronik Cihaz Sigortası

İş yerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu ürün ile sizi bu risklere karşı güvence altına alıyoruz.

 
Tamamlayıcı Sağlık
Bes / Hayat
Sağlık
Kasko / Trafik
İş Yeri Yangın
Konut
Nakliyat
Diğer
Tamamlayıcı Sağlık
Konut
Sağlık
Kasko / Trafik
İş Yeri Yangın
Nakliyat
Bes / Hayat
Diğer